اسراء

مطالبي درمورد روزه گرفتن درروز تاسوعا وعاشورا

مطالبي درمورد روزه گرفتن درروز عاشورا

قال رسول الله (صلي الله عليه وسلم): «عاشوراء يكفر السنة الماضية»پيامبر (ص) مي فرمايند كه :روزه درروز عاشوراگناه يك سال قبل را مي پوشاند.

مقدمه:

«سابقوا الي مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارض اعدت للمتقين» سوره آل عمران-133

(بشتابيد به سوي مغفرت پروردگاروبهشتي كه عرض آن به اندازه آسمان وزمين است كه براي پرهيزكاران وعد داده شده است.

همانطوركه ازمفهوم آيه ذكرشده برمي آيد مي دانيم وكه خداوند مهربان خواهان مغفرت وبخشش نسبت به بندگان خود مي باشداگر بندگان گناهكار باتوبه كردن وپشيماني ازگناه به سوي پروردگار گامي بردارند پروردگار با چندقدم بخشش ومغفرت جواب آنها را مي دهد . خداوند متعال اوقات طلائي براي بندگان درزندگيشان قرار داده است ازآن جمله درمژده ي پيامبر اكرم(ص) مي فرمايدرمضان به رمضان ، جمعه به جمعه ، ونمازبه نماز باعث كفاره گناهان صغيره مي شود» خداوند درمقابل اين كارهاي ساده پاداش هاي بزرگي قرار داده است كه هرفرد مومني درروز قيامت به آن نيازمند است وچه بسيار كساني كه به خاطر انجام چنين كارهايي راهي بهشت مي شوند وبسياركساني هم به خاطر گوش ندادن به فرمان الهي وناديده گرفتن دستوراتش راهي جهنم مي گردند .واما روزه گرفتن درروزعاشورا هم يكي ازآن اوقات طلائي مي باشد كه بايك روزخودداري ازخوردن وآشاميدن گناهان صغيره يك سال قبل راازجسم وروح خود مي زدائيم وخودرامشمول مغفرت الهي مي گردانيم .انشاءالله

معناي لغوي عاشورا

كلمه عشور،عشوراء، العشوري همه به معناي دهم يا صفت روزدهم  مي باشد.

تاريخ تشريع روزه درعاشورا

حضرت عائشه درحديثي مي فرمايد: «ان قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية ثم امررسول الله بصامه حتي فرض رمضان، وقال رسول الله من شاءفليصمه ومن شاء افطر»متفق عليه

حضرت عايشه مي فرمايد : قريش درزمان جاهليت درروزعاشوراروزه مي گرفتند وپيامبرهم امربه گرفتن روزه دراين روزكرد تاوقتي كه ماه رمضان ازطرف خداوند برمسلمانان فرض شد آنگاه پيامبر فرمودند هركس مي خواهد روزعاشورا روزه بگيرد وهركس مي خواهد روزه نگيرد (يعني روزه گرفتن درروزعاشورا سنت است نه واجب) متفق عليه

فلسفه روز عاشوراء

حديث ابن عباس (رض) : « قال قدم النبي (ص) المدينة فرأي اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ماهذا قال هذايوم صالح هذايوم نجي الله بني اسرائيل من عدوهم فصامه موسي قال (ص) فانا احق بموسي فيكم ؛فصامه وامر بصامه » متفق عليه

ابن عباس مي فرمايد كه وقتي رسول الله به مدينه وارد شدند ديدند كه يهوديها روزعاشورا را روزه مي گيرند فرمودند چرا امروز روزه هستيد جواب دادند امروزروز مباركي است روزي كه خداوند بني اسرائيل را ازدست دشمنش (فرعون) نجات داد وحضرت موسي هم دراين روز روزه مي گرفت پيامبر فرمودند كه من به موسي نسبت به آنها نزديكترم پس خودش روزه گرفت ودستوربه گرفتن روزه دراين روز را دادند. متفق عليه (كلمه دستوربه معني امرنيست بلكه به معني تاكيد مي باشد. درحديثي ديگر ازامام احمد كه ازابن عباس روايت شده دليل روزه گرفتن را چنين بيان مي كند : روزه دراين روزبه خاطر نجات حضرت نوح ازطوفان ونشستن كشتي برروي كوه جودي بودكه (حضرت نوح وموسي) روزه مي گرفتند.فتح الباري جلد 4

با توجه به اين كه حضرت عيسي هم برشريعت حضرت موئسي بوده ايشان نيز روزه عاشورا مي گرفتند.

اهميت روزه درروز عاشورا نزد پيامبر(ص)

في حديث ابن عباس(رض) قال :مارايت النبي (ص) سحري صيام يوم فضله علي غيره الا هذا اليوم عاشوراءوهذا الشهر» متفق عليه

ابن عباس مي فرمايند هرگزنمي ديدم كه پيامبر (ص) بطور عمد روزه يك روزبرروزديگري ترجيح دهد مگرروزه امروز(يعني عاشوراء) ومگر روزه اين ماه(يعني رمضان) » متفق عليه

ثواب روزه گرفتن درروزعاشوراء

عن ابي قتادة(رض) « ان رسول الله(ص) سئل عن صيام يوم عاشورا – فقال يكفرالسنة الماضية )رواه مسلم جلد4 ص 197

ابي قتاده (رض) مي فرمايد ازرسول خدا(ص) درمورد روزه گرفتن روز عاشورا سوال شد پيامبر (ص)  درجواب فرمودند كه باعث بخشش گناهان سال گذشته مي شود.

دانستني هايي درمورد تاسوعا

انه سمع ابا عطفان بن طريف المري يقول: « سمعت حين صام رسول الله (ص) انه يوم تعظمه اليهود والنصاري  فقال رسول الله(ص) فان كان العام المقبل ان شاء الله  صمنا اليوم التاسع »

ابا عطفان بن طريف مري مي فرمايد: شنيدم درموقعي كه رسول الله(ص) روزه عاشورا را مي گرفتند وامربه گرفتن آن مي كردند گفتند يا رسول الله(ص) آن روز(روزعاشورا)روزي است كه يهود ونصاري آنرا بزرگ مي پندارند (يعني ما هم ازآنها تقليد مي كنيم وآنرا تكرار مي كنيم)رسول خدا (ص) فرمودند سال آينده انشاء الله روزنهم راهم مي گيريم .

توضيح: ظاهرا به خاطر اينكه رسول خدا(ص) بايهود ومسيح مخالفه بكند فرمودند كه اگر سال آينده زنده بمانمك روز نهم (تاسوعا)راهم مي گيريم كه سال آينده پيامبر خداوند رحلت فرمودند وعمرشان به تاسوعا وعاشورا نرسيد تا روزه بگيرند.

خاتمه:

درپايان از شما مسلمانان مي خواهيم كه همه مناسبتهاي ديني را درحد توان خود انجام دهيد ويادتان نرود كه نتيجه قطره قطره ي باران دريا مي شود ماهم با چنين اعمالهايي به ظاهر كوچك وساده قلعه اي خواهيم ساخت دردنيا دربرابر وسوسه هاي شيطاني وهمچنين سپري دربرابر شعله هاي آتش سوزان جهنم.

قال رسول الله(ص) :لا تحقرن من المعروف شيئا پيامبر مي فرمايد كوچك نشماريد اعمال معروف را هرچند كوچك باشند.

بياييد تا زنده ايم وتوان انجام دستورات الهي را داريم ازكوشش براي رضايت خدا وكمك به بندگانش دريغ نورزيم قبل ازاينكه قيامت بيايد واين آيه محقق گردد كه مي فرمايد: « يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتي الله بقلب سليم.»

ازخداوند منان مي خواهيم كه توفيق اعمال نيك به ما عطافرمايد ومحبت خود ورسولش رابرايمان ازآب شيرين تر وگواراتر گرداند./ آمين

 

گردآوری: کتابخانه احسان

+ نوشته شده در  ۸۷/۱۰/۱۱ساعت ۱۰:۳۴ قبل از ظهر  توسط شریف  |